თუ ქართულად ვერ ხედავთ

FONTS

OPERA

MOZILLA FIREFOX

INTERNET EXPLORER

GOOGLE CHROME

სიახლეები საიტზე

2.VII.2015 საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 235 სტატია.

22.III.2015 საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 234 სტატია.

20.V.2015 საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 233 სტატია.


12.XI.2014
საიტზე ატვირთულ იქნა 3 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

sxva

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 232 სტატია.

22.XII.2014 საიტზე ატვირთულ იქნა ორი დასახელების ძეგლი:

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 383 დასახელების ძეგლი.

14.XI.2014 საიტზე ატვირთულ იქნა სამი დასახელების ძეგლი:

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 381 დასახელების ძეგლი.


12.XI.2014
საიტზე ატვირთულ იქნა 3 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

sxva

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 232 სტატია.16.VIII.2014
საიტზე ატვირთულ იქნა 15 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

arqiteqtura

eTnografia

istoria

sxva

arqeologia


ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 229 სტატია.24.VII.2014 საიტზე ატვირთულ იქნა სამი დასახელების ძეგლი:


25.I.2014 საიტზე ატვირთულ იქნა 6 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

arqiteqtura

eTnografia

istoria19.X.2013 საიტზე ატვირთულ იქნა 3 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში და ერთი ძეგლი

istoria

eTnografia

გრიშაშვილი იოსები – კინტო და ყარაჩოღელი;
გრიშაშვილი იოსები – ქალაქის ენა;

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 208 სტატია და 370 ძეგლი.


4.VIII.2013 საიტზე ატვირთულ იქნა 7 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

sxva

xelovneba

eTnografia

arqeologia

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 205 სტატია.megobari saitebi

   

02.07.2015->