თუ ქართულად ვერ ხედავთ

FONTS

OPERA

MOZILLA FIREFOX

INTERNET EXPLORER

GOOGLE CHROME

სიახლეები საიტზე


2.X.2015
საიტზე ატვირთულ იქნა 4 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria


27.IX.2015 საიტზე ატვირთულ იქნა 2 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

eTnografia

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 237 სტატია.


2.VII.2015 საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 235 სტატია.

22.III.2015 საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 234 სტატია.

20.V.2015 საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 233 სტატია.


12.XI.2014
საიტზე ატვირთულ იქნა 3 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

sxva

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 232 სტატია.

22.XII.2014 საიტზე ატვირთულ იქნა ორი დასახელების ძეგლი:

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 383 დასახელების ძეგლი.

14.XI.2014 საიტზე ატვირთულ იქნა სამი დასახელების ძეგლი:

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 381 დასახელების ძეგლი.


12.XI.2014
საიტზე ატვირთულ იქნა 3 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

sxva

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 232 სტატია.16.VIII.2014
საიტზე ატვირთულ იქნა 15 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

arqiteqtura

eTnografia

istoria

sxva

arqeologia


ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 229 სტატია.24.VII.2014 საიტზე ატვირთულ იქნა სამი დასახელების ძეგლი:


25.I.2014 საიტზე ატვირთულ იქნა 6 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

arqiteqtura

eTnografia

istoria


megobari saitebi

   

02.10.2015->