თუ ქართულად ვერ ხედავთ

FONTS

OPERA

MOZILLA FIREFOX

INTERNET EXPLORER

GOOGLE CHROME

სიახლეები საიტზე


2.II.2016 საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

xelovneba22.I.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა 2 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

eTnografia


17.I.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა ერთი დასახელების ძეგლი:

თხოთის (აღაიანის) წმ. ნინოს ეკლესია

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 384 დასახელების ძეგლი.14.I.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

arqiteqtura8.I.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა 2 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria2.X.2015
საიტზე ატვირთულ იქნა 4 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria


27.IX.2015 საიტზე ატვირთულ იქნა 2 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

eTnografia

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 237 სტატია.
megobari saitebi

   

02.02.2016->