ბეთანიის მონასტერი
(XII-XIII სს)

ანანურის ანსამბლი მდებარეობს საქართველოში, მცხეთა–მთიანეთის მხარეში, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ისტორიულ მხარე მთიულეთში, დუშეთიდან ჩრდილოეთის მიმართულებით, 23 კმ-ში, ჟინვალის წყალსაცავის დასაწყისში.

ძეგლის აღწერა: http://www.dzeglebi.ge/betania


samxreT-aRmosavleTis xedi

dasavleTis xedi

beTaniis monasteri

gumbaTi


mcire eklesia

 

 

aRmosavleTis kedeli


samxreTis xedi:

 

reliefi aRmosavleTis kedelze

sarkmeli aRmosavleTis kedelze


 

freska CrdiloeTis kedelze: laSa-giorgi, Tamar mefe da giorgi III

freska: laSa-giorgi, Tamar mefe da giorgi III

 

 


 

ფოტოების ავტორები:

დავით მიქავა
ლიდა კაპანაძე
ნინო ნაროზაული
ნინო გუდაშვილი


megobari saitebi

   

23.09.2014