წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების საკათედრო ტაძარი
(X-XIII ss.)

წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების საკათედრო ტაძარი მდებარეობს საქართველოში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ისტორიულ მხარე სამეგრელოში, ქალაქ წალენჯიხის სიახლოვეში, აღმოსავლეთით, მაღალ გორაზე.

ძეგლის აღწერა: http://www.dzeglebi.ge/calenjixa


dasavleTis xedi

Crdilo-aRmosavleTis xedi

CrdiloeTis xedi

CrdiloeTis xedi


Crdilo-aRmosavleTis xedi

aRmosavleTis xedi

samxreT-aRmosavleTis xedi

samxreTis xedi


CrdiloeT kedlis dasavleTis nawili: vamey dadiani, meuRle marexi da Svili giorgi

freska

freska

freska


samreklo

AaRmosavleTis xedi

aRmosavleTis xedi

samreklo


aRmosavleTis xedi

garSemosavleli

CrdiloeTis xedi

aRmosavleTis xedi


ფოტოების ავტორები:

ზაზა ქარდავა
დავით მიქავა
ქრისტინე საბაშვილი
ლიდა კაპანაძე


megobari saitebi

   

23.09.2014