ვარძიის კომპლექსი
(XII ს)

ვარძიის კომპლექსი მდებარეობს საქართველოში, სამცხე–ჯავახეთის მხარეში,მესხეთში, ასპინძის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთით, მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე.


ძეგლის აღწერა: http://www.dzeglebi.ge/vardzia


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Tamar mefisa da giorgi III-is freska

 

 


qvabebis gegma

eklesiis gegma

eklesiis ganakveTi siRrmeze

varZiisAsaerTo xedis gegma


 

ფოტოების ავტორები:

გიორგი კიღურაძე
ნინო ნაროზაული
გოგა ველიჯანაშვილი


megobari saitebi

   

23.09.2014